Hoogsensitiviteit

Emoties, pijn, plezier, geluiden, geuren. Jongeren die hoogsensitief zijn, ervaren de wereld om hen heen ontzettend intens. Dat is vermoeiend en zorgt ervoor dat ze zich vaak terugtrekken om prikkels te ontlopen. Ik help jongeren om te gaan met de overweldigende wereld en prikkelgevoeligheid om te zetten in een kracht.

Werkwijze:

  • Ik leer jongeren om te gaan met hun hoogsensitiviteit door coaching. Deze gesprekken zijn gericht op acceptatie van hoogsensitiviteit en hoe je deze gave kunt inzetten.
Beïnvloedt hoogsensitiviteit je dagelijks leven, werk, relaties en activiteiten?