Beelddenken

Als je beelddenker bent (en vaak ook dyslexie hebt) dan kijk je anders naar de wereld. Je bent creatiever, denkt out-of-the-box en wordt in onze talige wereld niet altijd begrepen. Dit kan je schoolprestaties, relaties en zelfvertrouwen beinvloeden.

Werkwijze:

  • Ik help je om anders naar je zelf te kijken. Je ontdekt dat juist jouw manier van denken mega interessant is voor bijv. werkgevers.
  • Beelddenkers denken in plaatjes in plaats van taal. Ik help je om deze associatieve en creatieve manier van denken te benutten.
  • Beelddenkers hebben veel baat bij studievaardigheidtraining zoals mind mappen. Ik leer je om lesstof te beheersen zonder het gebruik van talige samenvattingen.