Autisme

Autisme: PDD-nos, iets in het autistisch spectrum, het syndroom van Asperger. We labelen wat af in Nederland. Ik help jongeren met hoogfunctionerend autisme om hun sociale-, emotionele- en denkvaardigheden te ontwikkelen. Zo ontdek je dat je meer bent dan het etiketje dat ooit op je geplakt is: je bent een unieke persoonlijkheid.

Werkwijze:

  • Ik leer je na te denken over waarom je iets doet. Ik filosofeer met je en reflecteer, zodat je zelfstandig gaat leren denken en doen met eigen verantwoordelijkheid.
  • Ik help jongeren om verschillende perspectieven te leren zien. Met behulp van een instrument, dat Oriëntatie in de Ruimte (IVP*) heet, ontdek je wie je zelf bent en hoe je je kan uitdrukken, maar ook hoe anderen denken, doen en waarom. Je ontwikkelt begrip voor andere denkwijzes en blijft zelf staan.
  • Ik werk aan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van jongeren, omdat ik niet bij school en thuis hoor, ben ik een veilige en onpartijdige gesprekspartner. Meer over mij.
* Instrumenteel Verrijkings Programma van Feuerstein/ StiBCO Bodegraven
Autisme spectrum stoornis. Ik help jongvolwassenen met hoogfunctionerend autisme om hun sociale-, emotionele- en denkvaardigheden te ontwikkelen.